"Świadek Historii" - nagroda honorowa IPN

  Nagroda "Świadek Historii"

 

Nagroda „Świadek historii” to wyróżnienie honorowe, ustanowione w marcu 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują ją osoby i instytucje  szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców.  

Decyzją Prezesa Instytutu  zasięg nagrody rozszerzono o edycję  mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób wspierających działalność IPN wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju. 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur osób i instytucji działających poza granicami Polski szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne. 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia  31 lipca 2015 r. na adres: The Institute of National Remembrance, Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7,  02-675 Warszawa. Decyduje data stempla pocztowego.  W sprawie nagrody można również kontaktować się z p. Katarzyną Miśkiewicz lub z p. Karoliną Kolbuszewską na adres e-mailowy ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

Dokumenty niezbędne do aplikacji można pobrać tutaj.

 

The “Witness of History” Award

 

The “Witness of History” Award is an honorary distinction established in March 2009 by decision of the Institute of National Remembrance (IPN)’s President and conferred by the IPN. It is granted to individuals and organisations in recognition of their outstanding contribution to commemorating the history of the Polish Nation and supporting the IPN in its statutory activities in the field of education and research. The laureates comprise a large group of combatants, teachers, social activists and local government officials.  

By decision of the IPN President, a new edition has been added to extend the coverage of the award, designed to give special recognition to individuals supporting the IPN’s activities among Poles living outside the country.

Nominations are welcomed for individuals and organisations active outside Poland, displaying particular commitment to historical tradition, caring for the preservation, diffusion and enhancement of knowledge, and discovering forgotten facts or people who have rendered great services to the Polish Nation. Posthumous decoration may also be requested. 

The award proposal should contain the candidate’s particulars, a description of their merits and achievements justifying the award, as well as any available copies of documents confirming those merits and achievements. The candidate’s nomination consent should be attached to the proposal (not applicable to candidates nominated posthumously). Please submit only written proposals on the address given below, no later than 31 July 2015 (as determined by the postmark date) to: The Institute of National Remembrance, Instytut Pamięci Narodowej, ul.Wołoska 7, 02-675 Warszawa. In any matters related to the award, please contact Ms Katarzyna Miśkiewicz or Ms Karolina Kolbuszewska at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Necessary for application documents available to download here.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Jesteś tutaj: Home Aktualności "Świadek Historii" - nagroda honorowa IPN