Brazylia ogólne

Brazylia - informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE:

Brazylia jest największym krajem Ameryki Południowej zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Zajmuje prawie 50% powierzchni tego kontynentu! Stolicą Brazylii jest Brasilia, językiem urzędowym jest język portugalski, waluta to real brazylijski (BRL).  

  

FLAGA I GODŁO BRAZYLII:

 

BRAZYLIJSKA FLAGA   

 

HYMN BRAZYLII: 

 

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY:

Brazylia podzielona jest na 26 stanów:

 

 

USTRÓJ POLITYCZNY:

 

Konstytucja wyodrębnia trzy podstawowe władze państwa: sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. 

Władza sądownicza należy do sądów. Konstytucja określa rozbudowany system rządów na szczeblu federalnym oraz stanowym, przyznaje również Najwyższemu Sądowi Federalnemu uprawnienia sądu konstytucyjnego. 

Należy dodać tutaj, iż Konstytucja wyznacza również bank centralny jako organ emisyjny federacji. Wszystkie stany Brazylii posiadają własne konstytucje oraz dokładnie ustalony zakres autonomii. Mogą wybierać odrębne organy ustawodawcze, które stanowią jednoizbowe zgromadzenia stanowe. Na czele władz wykonawczych stanu stoi gubernator. 

Władza ustawodawcza w Brazylii leży w rękach Kongresu Narodowego składającego się z Izby Deputowanych i Senatu, natomiast władzę wykonawczą sprawuje prezydent przy pomocy ministrów. W roku 1988 wraz z uchwaleniem Konstytucji Brazylia stała się republiką związkową z prezydentem na czele. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Zostaje on jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Obecnym prezydentem w największym kraju Ameryki Południowej jest Dilma Rousseff. 

W Brazylii wybory są obowiązkowe. Czynne prawo wyborcze wynosi osiemnaście lat, jednakże każdy Brazylijczyk obowiązkowo przed wyborami musi zarejestrować się na listach wyborców. Z tej rejestracji zwolnieni są obywatele Brazylii przebywający za granicą oraz osoby, które ukończyły lat siedemdziesiąt oraz inwalidzi. 

Z obowiązku głosowania zwolnione mogą być jedynie osoby chore, funkcjonariusze publiczni, którym charakter służby uniemożliwia głosowanie oraz osoby przebywające poza stałym miejscem zamieszkania (jeżeli obywatel Brazylii w czasie wyborów przebywa na przykład w Krakowie - jest zwolniony z głosowania - należy jednak poprzeć swoją nieobecność na wyborach odpowiednimi dokumentami). 

Rezygnacja z głosowania - bez usprawiedliwienia - ciągnie za sobą szereg konsekwencji. Sankcje przewidziane prawem, takie jak odmowa wydania dowodu osobistego, paszportu, udzielenia pożyczki/kredytu przez państwowe instytucje finansowe oraz banki.

 

SKRÓCONA HISTORIA:

 

Ziemie dzisiejszej Brazylii zostały odkryte przez Portugalczyków w 1500 roku. Wiadomo, że długo przed tym - przynajmniej od 6 tysięcy lat - zamieszkałe były przez plemiona Indian. Odkrycie tych terenów przez Portugalczyków zaowocowało ich kolonizacją. Dopiero w 1822 roku dzisiejsza Brazylia ogłoszona została samodzielnym Cesarstwem Brazylii przez Pedra I. Niecałe 70 lat później następca Pedra I, Pedro II został obalony, a Cesarstwo Brazylijskie przerodziło się w republikę federacyjną. Na przełomie XIX i XX wieku do Brazylii napłynęło ponad pięć milionów imigrantów z Azji i Europy. W tym okresie trzykrotnie rządy demokratyczne zastępowane były przez dyktatury. Brazylia wydostała się z kryzysu ekonomicznego dopiero po dojściu do władzy lewicy. Kryzyst ten spowodowany był długiem publicznym, który pochłonął ogromną część dochodu narodowego. Dzisiejsza Brazylia znajduje się na siódmym miejscu w rankingu najbardziej rozwiniętych ekonomicznie krajów na świecie.

 

 

Jesteś tutaj: Home Brazylia Brazylia ogólne