Urzędy i dokumenty

Składanie wniosku o wizę na pobyt stały w Ambasadzie

Aplikowanie przez Ambasadę jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ponieważ czas oczekiwania na wizę jest znacznie krótszy (wynosi około 2 miesiące), jest to tańsze rozwiązanie oraz nie wymaga tak wielu dokumentów jak w przypadku składania aplikacji w Brazylii. 

Ślub w konsulacie polskim

Zgodnie z polskim prawem związek małżeński może zawrzeć osoba, która ukończyła lat 18, posiada zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w innym związku małżeńskim. Przebywający za granicą mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi, mogą zawrzeć małżeństwo przed Konsulem. 

Ślub cywilny w Brazylii poza urzędem

Niejeden marzy o egzotycznym ślubie w cieniu palm. Czy jest to możliwe? Oczywiście istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego przez dwóch obywateli Polski w Brazylii, jednakże udzielanie tego typu ślubów odbywa się najczęściej w ambasadzie lub konsulatach (więcej w artykule: "Ślub cywilny w konsulacie").

Wiza turystyczna

Obywatel Polski nie musi ubiegać się o wizę by w celach turystycznych odwiedzić Brazylię na okres nie dłuższy niż 90 dni. Inaczej wygląda sprawa przedłużenia pobytu...

Wizy tymczasowe

Wyjeżdżając do Brazylii możemy postarać się o jedną z tymczasowych wiz. Poniżej znajdują się informacje dotyczące każdej z nich. 

Jesteś tutaj: Home Brazylia Urzędy i dokumenty