Składanie wniosku o wizę na pobyt stały w Ambasadzie

 

WIZA NA POBYT STAŁY

O wizę na pobyt stały można aplikować w Polsce w Ambasadzie lub w Brazylii, u Policji Federalnej. 

Aplikowanie przez Ambasadę jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ponieważ czas oczekiwania na wizę jest znacznie krótszy (wynosi około 2 miesiące), jest to tańsze rozwiązanie oraz nie wymaga tak wielu dokumentów jak w przypadku składania aplikacji w Brazylii. 

Podstawą do wydania wizy może być zawarcie związku małżeńskiego z Brazylijczykiem. Jeżeli ślub zawarty został w Polsce należy go zarejestrować w Ambasadzie - wymagana jest tutaj obecność obojga małżonków.

 

SKŁADANIE WNIOSKU W AMBASADZIE W POLSCE

W Ambasadzie Polak musi przedstawić: 
- Rozszerzony Akt Ślubu, 
- Paszport oraz kopię strony ze zdjęciem, 
- Zaświadczenie o niekaralności oraz jego tłumaczenie na język portugalski wykonane przez tłumacza przysięgłego, 
- Dokument potwierdzający zameldowanie w kraju pod jurysdykcją Ambasady oraz tłumaczenie na język portugalski wykonane przez tłumacza przysięgłego; (od pewnego czasu dokument nie jest już wymagany - jednakże lepiej się dopytać)
- Osoby, które wcześniej zawierały związek małżeński składają dodatkowo dokument o jego rozwiązaniu/ustaniu (osoba rozwiedziona: - prawomocny wyrok sądu o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, wdowiec: odpis skrócony aktu zgonu). Wyżej wymienione dokumenty składane są, jeżeli poprzednie małżeństwo lub zgon zostały zarejestrowane w innym USC niż ten, w którym będzie zawierane małżeństwo. 

Brazylijka natomiast: 
- kopię brazylijskiego Dowodu Osobistego notarialnie potwierdzoną w Brazylii, 
- zaproszenie zawierające oświadczenie, że jest odpowiedzialna za jego utrzymanie, opiekę medyczną oraz powrót do kraju, jeśli zaistnieje taka potrzeba - również notarialnie potwierdzone w Brazylii;

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Jesteś tutaj: Home Urzędy i dokumenty Składanie wniosku o wizę na pobyt stały w Ambasadzie